Max Verstappen กล่าวว่าเขาไม่สนใจสถิติ แต่เขารู้ดีพอที่จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขัน Mexico City Grand Prix เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เม็กซิโกซิตี้กรังปรีซ์: Max Verstappen กลายเป็นแชมป์ที่ […]